diumenge, 23 de gener del 2011

CENS D'AUS 2011

El Francesc Gaia, professor de la nostra escola, juntament amb L’Alba Vilar, el Joan Gonzálvez, la Vinyet Robles, la Bea Morales, la Mireia González i la Marina Mateu van participar el passat dia 23 de febrer en una activitat sobre cens d’aus als espais naturals del delta del Llobregat.

L’estany de Cal Tet, excavat l’any 2002, rep aigua que procedeix principalment de l’aqüífer principal. Als voltants de l’estany trobem prats humits, jonqueres i un important cinturó de canyís i boga. Sota l’aigua abunden els prats d’espiga d’aigua. L’estany és un paradís per a la fauna. Hi viuen peixos, amfibis com la reineta, rèptils com la tortuga d’aigua i molts ocells. Aquí han criat espècies singulars com l’ànec blanc o la perdiu de mar.


En arribar a Cal Tet i després d’esmorzar, es van fer els grups de treball; cadascú d’ells dirigits per un educador ambiental i especialista en aus. Un cop els alumnes van aprendre a utilitzar els prismàtics, a diferenciar bé les espècies d’aus, sobretot d’ànecs, i a distingir mascle de femella dins d’una mateixa espècie, va començar la pràctica amb el recompte d’aus.

Des de l’aguait del sabogal es van observar i comptabilitzar: ànecs verds, ànecs blancs, grisets i fotges. A les 13 hores es van reunir els diferents grups de treball per posar en comú les dades recollides.


Ha estat una experiència molt divertida i emocionant! Mireu, mireu!