Els nostres objectius

La nostra escola està adherida al programa Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya
El que pretenem
Aquest programa té com a doble objectiu:
  • Ajudar els centres en la seva ambientalització; és a dir, incorporar la dimensió ambiental tant en la seva gestió com en el seu currículum.
  • Identificar, dins del conjunt del país, els centres compromesos en la pròpia millora ambiental i, per tant, en el seu entorn.
El nostre centre ha fet una definició dels seus trets i objectius ambientals que queden reflectits en el pla d'acció (PA). Posteriorment, entenem que el nostre centre no és un centre aïllat del seu entorn, i per això participem en les activitats locals de millora ambiental, podent esdevenir, així, un dels motors del programa de sostenibilitat a escala local, de l'Agenda 21 del nostre municipi.
 

Ens organitzem
  • Participant en les activitats de formació/assessorament establertes en la metodologia del programa del departament de medi ambient i habitatge.
  • Coordinant-nos amb l'Ajuntament en la realització d'actuacions de millora local.
  • Continuem la recollida selectiva de residus.
  • Continuïtat del comitè ambiental per tal de seguir treballant en els projectes propis.
  • Continuïtat en l'ecoauditoria de l'aigua.
  • Continuïtat de la cartellera ambiental.