Calendari ambiental

GENER
28 Dia Mundial de la Reducció de les Emissions de CO2

#emissionsdeco2 #Emissionsco2
30 Dia Escolar de la No-Violència i la Pau
#noviolencia


FEBRER

2 Dia Internacional dels Aiguamolls
#aiguamolls #diaaiguamolls
4 Dia Internacional contra el Càncer
#diacancer
11 Dia Mundial del Malalt
#diamalalt

Dia Mundial de la Dona i la Nena en la Ciencia
#diadonaciencia
14 Dia Europeu de la Salut Sexual
#salutsexual
Dia de l'Energia
#energiasostenible #energia
21 Dia Internacional de la Llengua Materna
#llenguamaterna


MARÇ
3 Dia Mundial de la Natura

#diadelanatura #natura
5 Dia Mundial de l'Eficiència Energètica
#eficienciaenergetica
8 Dia de la Dona Treballadora
#donatreballadora
14 
Dia Europeu per la Prevenció del Risc Cardiovascular
#risccardio
15 Dia Mundial dels Drets del Consumidor
#consum
16 Dia Internacional del Macaco
#macaco
20 Dia Sense Carn
#diasensecarn
21 Dia Internacional dels Boscos
#diadelsboscos #boscos
Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial
#discrimacioracial
22 Dia Mundial de l'Aigua
#diaaigua
23 Dia Meteorològic Mundial
#meteorologia


ABRIL
7 Dia Mundial de la Salut

#diasalut
16 Dia Mundial de la Veu
#diaveu
19 Dia Mundial de la Bicicleta
#diamundialdelabicicleta
22 Dia de la Terra
#diadelaterra

24 Dia Mundial de l'Animal de Laboratori
#animaldelaboratori
25 Dia Àfrica del Paludisme
#malària
Dia Internacional sense Soroll
#diasoroll #soroll
29 Dia Internacional de la Dansa
#diadansa


MAIG
1 Dia Mundial de l'Asma

#asma
12 Dia Mundial de les Aus Migratòries
#diaausmigratories
14 Dia Mundial de la Hipertensió
#hipertensio
15 Dia Internacional de la Família
#familia
17 Dia Mundial del Reciclatge
#joreciclo #residus #reciclatge
21 Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament
#dialeg
22 Dia Internacional de la Diversitat Biològica
#biodiversitat
24 Dia Europeu dels Parcs Naturals
#parcsnaturals
25 Dia de L'Àfrica
#diaafrica
28 Dia Nacional de la Nutrició
#nutricio
31 Dia Mundial sense Tabac
#diasensetabac


JUNY
5 Dia Mundial del Medi Ambient
#diaMA
8 Dia Mundial dels Oceans
#diaoceans
13 Dia Mundial de la Prevenció del Càncer de Pell
#cancerpell
14 Dia Mundial del Donant de Sang
#donantsang
15 Dia Mundial del Vent
#diamundialdelvent
17 Dia Mundial de la Lluita contra la Desertització i la Sequera
#desertificacio #sequera
21 Dia Mundial de la Música
#diamusica
26 Dia Mundial de la Lluita contra l'Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues
#drogues


JULIOL
5 Dia Internacional de les Cooperatives

#diacooperatives
11 Dia Mundial de la Població
#diapoblacio
26 Dia Internacional per a la Defensa dels Manglars
#manglars


AGOST
9 Dia Mundial de les Persones Indígenes al Món

#indigenes
10 Sant Llorenç
#santllorenç
12 Dia Internacional de la Joventut
#diajoventut
19 Dia Internacional de l'Assistència Humanitària
#diaassistencia
Dia Mundial de l'Orangutan
#diaorangutan
31 Dia Internacional de la Solidaritat
#solidaritat


SETEMBRE
21 Dia Internacional de la Pau

#d
iapau 
22 Dia Europeu sense Cotxes
#sensecotxes #diasensecotxes
29 Dia Mundial del Cor
#diamundialcor
Dia Internacional de les Persones Sordes
#sordesa


OCTUBRE
4 Dia Mundial dels Animals

#diaanimals
Dia d'Anar a Peu a l'Escola
#walktoschoolday #anarapeuescola
5 Dia Mundial dels Professors
#diaprofessors
9 Dia Mundial de la Vista
#vista
13 Dia Internacional per a la Reducció de Desastres Naturals
#desastres #diadesastres
16 Dia Mundial de l'Alimentació
#sobiraniaalimentaria
17 Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa
#pobresa

24 Dia Mundial d'Informació Sobre el Desenvolupament
#desenvolupament
31 Dia Universal de l'Estalvi
#diaestalvi

NOVEMBRE
10 Dia Mundial de la Ciència al Servei de la Pau i del Desenvolupament
#diaciencia

25 Dia Sense Compres
#diasensecompres


DESEMBRE
1 Dia Mundial de la Lluita contra la Sida
#diacontralasida
3 Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
#discapacitat
5 Dia Internacional dels Voluntaris per al Desenvolupament Econòmic i Social
#voluntaris
Dia Mundial del Sòl
#diamundialsol
10 Dia dels Drets Humans
#dretshumans
11 Dia Internacional de les Muntanyes
#muntanyes #diamuntanyes