dijous, 16 de febrer del 2017

CENS D'AUS 2017

La setmana passada, un grup de sis delegats verds de la nostra escola, van tenir l'oportunitat de participar en el Cens de les Aus, als espais naturals del Delta del Llobregat.


Un curs més, la nostra escola ha volgut formar part d'aquesta activitat, tot mantenint l'esperit dels alumnes gestors del territori, de l'entorn com a recurs i la conservació de la biodiversitat.

Malgrat havien estat dies de pluja, va fer un dia solejat meravellós i el contatge va ser un èxit: es van poder observar unes 20 espècies d'aus aquàtiques i un total de gairebé 420 aus. 

L'observació i contatge es va dur a terme des de diferents punts: l'aiguat de Cal Tet, l'aiguat de Sabogal i la pantalla de Cal Nani


A continuació us mostrem una taula resum de les observacions fetes, amb l'enllaç oficial de la notícia:

http://xarxaescpratsostenible.blogspot.com.es/2017/02/observades-20-especies-daus-aquatiques.html

dimarts, 7 de febrer del 2017

Embrutes o Recicles?

Aquest dimecres, dia 8 de febrer, quatre alumnes delegats verds de 6è de primària, ens representaran en el IV Fòrum de la XESC (Xarxa el Prat, Escoles més Sostenibles) amb la temàtica:
Residus? Reflexiona-hi, Reaprofita'ls, Responsabilitza't!
 

Els residus han estat, són i seran una qüestió complexa vinculada a la nostra societat i que cal gestionar i resoldre. Són una de les conseqüències de les nostres accions de consum, i per tant, ens n'hem d'ocupar.

A travès d'aquest fòrum, les diferents escoles que hi participarem, farem una posada en comú de com treballem aquest tema a les aules i quines accions promovem, mitjançant la presentació d'una (o més) infografies. 


En el nostre cas, els nostres representants han treballat (orientats per les professores responsables del Comitè Mediambiental) en dues de les actuacions que duem a terme, al llarg de tot el curs, en la nostra escola:
  • La recollida selectiva de residus, als diferents espais dels nostres edificis.
  • L'actualització de la Cartellera Mediambiental mitjançant la reutilització de materials recuperats i reciclats.
A més, el lema que han escollit, inspirat en la temàtica d'aquest fòrum i en la nostra tasca, és el de:

Embrutes o Recicles? 
A l'Escola Mare de Déu del Carme RECICLEM!
 

En resum, una trobada on mestres i alumnes parlarem des de l'experiència viscuda des de diferents llocs i situacions, dels residus! Per reflexionar-hi, conèixer com aprofitar-los i com fer responsable a tothom de la seva part que li toca!

dijous, 26 de gener del 2017

26 de gener: DIA MUNDIAL DE L'EDUCACIÓ AMBIENTAL

 

Avui se celebra el Dia Mundial de l'Educació Ambiental. Aquesta diada postula la necessitat d'utilitzar l'eina educativa com a resposta a la problemàtica ambiental amb l'objectiu:
  
"que la població mundial prengui consciència del medi ambient i s'interessi per ell i pels problemes relacionats, i que compti amb els coneixements, les actituds, les aptituds, la motivació i el desig necessaris per treballar individualment i col·lectivament en la recerca de solucions als problemes actuals i per prevenir els que puguin aparèixer d'ara endavant."
La celebració té el seu origen en 1975, any en què es va celebrar a Belgrad el Seminari Internacional d’Educació Ambiental, el primer esdeveniment internacional dedicat monogràficament a l’educació ambiental— en què van participar experts de més de 70 països.
Com a resultat del Seminari es va publicar la Carta de Belgrad, on es recullen les reivindicacions i objecius fonamentals de l’educació ambiental, i es planteja com a fita principal la de millorar les relacions ecològiques, incloent-hi la dels humans entre ells i la d’aquests amb la natura.

Des de la notra escola, també apostem per aquest tipus de formació, de manera que formem part de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), juntament amb altres 1 200 centres educatius
La nostra finalitat, entre d'altres, és la de fomentar el debat mediambiental intern, per avançar en la conceptualització de l’educació per a la sostenibilitat en el nostre centre.
 

dimarts, 24 de gener del 2017

2017 ANY INTERNACIONAL DEL TURISME SOSTENIBLE

Un turisme sostenible implica: la gestió de tots els recursos de manera que es puguin satisfer les necessitats econòmiques i socials, a la vegada que es mantingui la integritat cultural, els processos ecològics essencials, la diversitat biològica i els sistemes vitals.

Abans de la dècada dels 60s, el turisme es considerava com un eix de creixement econòmic totalment benigne per l'economia i la societat en general. Però això no era del tot cert, doncs existia també un impacte negatiu per part dels visitatns, en els medis naturals que visitaven i en la població local...

És per això que a finals de la dècada dels 80s es va començar a parlar del terme "Ecoturisme", per referir-se "al viatge responsable a les àrees naturals per conservar el medi ambient i millorar el benestar de les persones locals"

Per tant, tothom que estigués implicat en activitats d'ecoturisme, havia de seguir els següents principis: minimitzar els impactes ambientals i socials, augmentar la consciència i el respecte pel medi ambient i la cultura i oferir experiències positives, entre d'altres.

Actualment, el tursime ha esdevingut una "necessitat bàsica" en les pautes de consum de moltes persones d'un ampli espectre socieconòmic. Això es deu a l'auge que ha experimentat el turisme en les últimes dècades, especialment am la implantació dels nous mitjans de transport com l'avió i la globalització.

De manera que el turisme s'ha convertit en el sector econòmic de major creixement a les darreres dècades i en un dels principals sectors de generació de treball en el mòn.

Per tant, ara més que mai, interessa posar de manifest i sensibilitzar en la importància de les bones pràctiques i de la conservació del madiambient, en els destins visitats.


És per això que aquest any 2017 ha estat declarat per les Nacions Unides, com l'Any del Turisme Sostenible per el desenvolupament (el fet de ser sostenible vol dir "tenir consciència de fer un bon ús dels recursos, tenint en compte les generacions properes").

Amb aquest any es pretén es sensibilitzar a tots els responsables del turisme i a tota la resta de persones (ja siguin viatgers o no), per tal de transformar aquest sector en un agent actiu de canvis positius que permeti el desenvolupament dels països que més ho necessiten.

Ara per ara, en molts països en vies de desenvolupament, existeix un ampli desconeixement de la seva pròpia història i tradició cultural. A més, es fa una mala gestió dels recursos energètics. 

Les primeres declaracions sobre el turisme sostenible es van realitzar a la “Declaració de Manila sobre el Turisme Mundial”, elaborada per l’Organització Mundial del Turisme (OMT) l’any 1980, molt abans del famós “Informe Bruntland”.

A travès de la creació d'una indústria sostenible al voltant del turisme, es pot ajudar al desenvolupament d'aquests països en vies de desenvolupament, en aquests :
  • Educant a les comunitats i reconectant-les amb el seu passat per potenciar els seus costums tradicionals, la diversitat cultural.
  • Fent una correcta gestió dels recursos energètics per minimitzar l'efecte del canvi climàtic. 
  • Prendre mesures per contribuir a la conservació del mediambient i de la fauna salvatge, així com restaurar la biodiversitat d'aquestes zones en desenvolupament.

Concretament, aquest any es vol centrar en impulsar les següents àrees claus:
  • Creixement econòmic inclusiu i sostenible.
  • Inclusió social, treall i reducció de la pobresa.
  • Ús eficient dels recursos, protecció ambiental i canvi climàtic.
  • Valors culturals, diversitat i patrimoni.
  • Comprensió mutua, pau i seguretat.

Ja hi ha països que han començat a treballar. De fet, existeix el ranking dels destins turístics més ètics i sostenibles del mòn. Un exemple és Cabo Verde: destaca perquè té l'objectiu d'assolir el 50% de la seva energia mitjançant fons renovables (2020). A més, destaca també en la igualtat de gènere i en drets humans. Altres destins són Mongolia, la Micronesia, Panamà, Uruguay i fins i tot Granada!

I tu? 
Com creus que pots ajudar?
VIATGE. GAUDEIX. RESPECTA.