dimarts, 24 de gener del 2017

2017 ANY INTERNACIONAL DEL TURISME SOSTENIBLE

Un turisme sostenible implica: la gestió de tots els recursos de manera que es puguin satisfer les necessitats econòmiques i socials, a la vegada que es mantingui la integritat cultural, els processos ecològics essencials, la diversitat biològica i els sistemes vitals.

Abans de la dècada dels 60s, el turisme es considerava com un eix de creixement econòmic totalment benigne per l'economia i la societat en general. Però això no era del tot cert, doncs existia també un impacte negatiu per part dels visitatns, en els medis naturals que visitaven i en la població local...

És per això que a finals de la dècada dels 80s es va començar a parlar del terme "Ecoturisme", per referir-se "al viatge responsable a les àrees naturals per conservar el medi ambient i millorar el benestar de les persones locals"

Per tant, tothom que estigués implicat en activitats d'ecoturisme, havia de seguir els següents principis: minimitzar els impactes ambientals i socials, augmentar la consciència i el respecte pel medi ambient i la cultura i oferir experiències positives, entre d'altres.

Actualment, el tursime ha esdevingut una "necessitat bàsica" en les pautes de consum de moltes persones d'un ampli espectre socieconòmic. Això es deu a l'auge que ha experimentat el turisme en les últimes dècades, especialment am la implantació dels nous mitjans de transport com l'avió i la globalització.

De manera que el turisme s'ha convertit en el sector econòmic de major creixement a les darreres dècades i en un dels principals sectors de generació de treball en el mòn.

Per tant, ara més que mai, interessa posar de manifest i sensibilitzar en la importància de les bones pràctiques i de la conservació del madiambient, en els destins visitats.


És per això que aquest any 2017 ha estat declarat per les Nacions Unides, com l'Any del Turisme Sostenible per el desenvolupament (el fet de ser sostenible vol dir "tenir consciència de fer un bon ús dels recursos, tenint en compte les generacions properes").

Amb aquest any es pretén es sensibilitzar a tots els responsables del turisme i a tota la resta de persones (ja siguin viatgers o no), per tal de transformar aquest sector en un agent actiu de canvis positius que permeti el desenvolupament dels països que més ho necessiten.

Ara per ara, en molts països en vies de desenvolupament, existeix un ampli desconeixement de la seva pròpia història i tradició cultural. A més, es fa una mala gestió dels recursos energètics. 

Les primeres declaracions sobre el turisme sostenible es van realitzar a la “Declaració de Manila sobre el Turisme Mundial”, elaborada per l’Organització Mundial del Turisme (OMT) l’any 1980, molt abans del famós “Informe Bruntland”.

A travès de la creació d'una indústria sostenible al voltant del turisme, es pot ajudar al desenvolupament d'aquests països en vies de desenvolupament, en aquests :
  • Educant a les comunitats i reconectant-les amb el seu passat per potenciar els seus costums tradicionals, la diversitat cultural.
  • Fent una correcta gestió dels recursos energètics per minimitzar l'efecte del canvi climàtic. 
  • Prendre mesures per contribuir a la conservació del mediambient i de la fauna salvatge, així com restaurar la biodiversitat d'aquestes zones en desenvolupament.

Concretament, aquest any es vol centrar en impulsar les següents àrees claus:
  • Creixement econòmic inclusiu i sostenible.
  • Inclusió social, treall i reducció de la pobresa.
  • Ús eficient dels recursos, protecció ambiental i canvi climàtic.
  • Valors culturals, diversitat i patrimoni.
  • Comprensió mutua, pau i seguretat.

Ja hi ha països que han començat a treballar. De fet, existeix el ranking dels destins turístics més ètics i sostenibles del mòn. Un exemple és Cabo Verde: destaca perquè té l'objectiu d'assolir el 50% de la seva energia mitjançant fons renovables (2020). A més, destaca també en la igualtat de gènere i en drets humans. Altres destins són Mongolia, la Micronesia, Panamà, Uruguay i fins i tot Granada!

I tu? 
Com creus que pots ajudar?
VIATGE. GAUDEIX. RESPECTA.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada