divendres, 9 d’abril de 2010

2010 ANY INTERNACIONAL DE LA BIODIVERSITAT

 
La diversitat biològica, o biodiversitat, és el terme pel qual es fa referència a l'àmplia varietat d'éssers vius sobre la Terra i els patrons naturals que conforma. La diversitat biològica que observem avui és el fruit de milers de milions d'anys d'evolució, modelada per processos naturals i, cada vegada més, per la influència de l'ésser humà. Aquesta diversitat forma la xarxa vital de la qual som part integrant i de la qual tant depenem.